+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Bezpieczeństwo IT - oficjalny blog 4 IT SECURITY

O nas

Rozwój polega na tym, że nieliczni przekonują wielu. Nowe myśli muszą się gdzieś pojawić, zanim będą mogły stać się poglądami większości.

Frederic August von Hayek Konstytucja wolności

Jeśli jesteś zainteresowany nauką, rozwojem w zakresie bezpieczeństwa informacji, to znajdujesz się we właściwym miejscu. Temu zagadnieniu poświęcony jest nasz blog, jak i coraz bardziej budzącym zainteresowanie tematom bezpieczeństwa biznesu. Naszą ambicją jest publikowanie rzetelnych informacji opartych na wiedzy i doświadczeniu zawierających specjalistyczne treści, ale zrozumiałych dla każdego – niezależnie od branży, wieku czy płci. Mamy nadzieje, że idea szerzenia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, a także promowanie metod zabezpieczeń i dobrych praktyk zdobędzie uznanie w Twoich oczach. Blog jest miejscem, gdzie możesz odnaleźć interesujące Cię dane, dotyczące bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, analizy ryzyka, a także zabezpieczeń technicznych.

 

Zabezpieczenie ciągłości procesów biznesowych obejmuje działania zapobiegawcze, mające na celu niedopuszczenie do utraty mienia, jak i wdrożenie planów, które pozwolą na jak najszybsze jego odtworzenie. Sztuką jest zabezpieczyć się, wyprzedzić wypadki, umieć postępować właściwie, gdy pojawią się nagłe zagrożenia. Tym własnie zagadnieniom jest poświęcony ten blog.

Postęp gospodarczy, rozwój nowych technologii - zwłaszcza informatycznych, spotęgował zagrożenia tej sfery prywatności człowieka, jaką stanowią jego dane osobowe. Poszerzenie zakresu danych gromadzonych o obywatelach przez różne instytucje publiczne i prywatne spowodowało, iż sprawowanie przez jednostkę kontroli nad obiegiem i treścią informacji o niej, stało się utrudnione. Właśnie w pełni uświadomione przekonanie, że informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów każdej organizacji, jak również wieloletnia nasza praktyka w budowaniu systemów związanych z ochroną informacji przyczyniła się do prowadzenia tego bloga.

Blog został stworzony z myślą o kształtowaniu świadomości i pogłębianiu wiedzy w zakresie: bezpieczeństwa biznesu, zarządzania kryzysowego, optymalizacji ryzyka, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa aplikacji i systemów informatycznych, ciągłości działania oraz zarządzania informacją.