+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Partnerzy

Nasz sukces nie byłby możliwy
bez naszych partnerów

Fundacja Bezpieczna cyberprzestrzeń

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest polską fundacją, której celem jest działanie na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Internecie. Cele te są realizowane przez działalność w trzech głównych obszarach:

  • uświadamiania o zagrożeniach teleinformatycznych,
  • reagowania na przypadki naruszania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
  •  prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

4 IT SECURITY wraz z Fundacją podejmuje szereg działań, które przyczyniają się do realizacji tych celów.

ComCERT

ComCERT SA jest pierwszą w Polsce niezależną firmą specjalizującą się w usługach typu CERT (Computer Emergency Response Team), tj. dostarczającą rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa sieci przedsiębiorstw i instytucji w zakresie ich obrony w sytuacji zagrożeń z publicznych sieci teleinformatycznych.

ComCERT jest liderem na rynku wsparcia dużych podmiotów w zakresie obrony przed incydentami i atakami zagrażającymi ich bezpieczeństwu teleinformatycznemu.

Jak do nas trafić?

Chętnie podejmiemy dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, działalnością uświadamiającą oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Bądź bezpieczny, czytaj newsletter

Otrzymuj informacje o najnowszych wpisach na blogu, wydarzeniach 4 IT SECURITY