+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Kariera

DOŁĄCZ DO Naszego ZESPOŁU
i rozwijaj z nami swoje pasje i umiejętności

Trener ds. bezpieczeństwa informacji

Miejce pracy Szczecin

ZADANIA

WYMAGANIA

OFERUJEMY

Wszystkie osoby, które pragną uczestniczyć w niniejszej rekrutacji prosimy o zawarcie w swoich dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) poniższych klauzul:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko przez 4 IT SECURITY Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez 4 IT SECURITY Sp. z o .o. z siedzibą w Szczecinie również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Kto jest administratorem danych
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 IT SECURITY Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie (71-441), przy ul. Cyfrowej 2, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. We wszelkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@4itsecurity.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

Przetwarzanie danych, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji, odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.
Natomiast, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.
Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

Odbiorcy danych
Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji. Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.
Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy biuro@4itsecurity.pl.
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV za pomocą przycisku do aplikowania.

 

 

Jak do nas trafić?

Chętnie podejmiemy dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, działalnością uświadamiającą oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Bądź bezpieczny, czytaj newsletter

Otrzymuj informacje o najnowszych wpisach na blogu, wydarzeniach 4 IT SECURITY