+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Zaawansowane
rozwiązania

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa realizowany przez 4 IT SECURITY jest procesem, którego zadaniem jest określenie aktualnego stanu zabezpieczeń w wybranym obszarze funkcjonowania organizacji zgodnie z określoną polityką bezpieczeństwa lub zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy w danym zakresie.

Zastosowanie w branżach

Sektor publiczny

Ochrona zdrowia

Infrastruktura krytyczna

Bankowość i ubezpieczenia

Przemysł

Bezpieczeństwo informacji wymaga ciągłego monitorowania jego stanu i korygowania czynników decydujących o jego stałym, odpowiednim poziomie. Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi weryfikacji prawidłowości funkcjonowania bezpieczeństwa organizacji jest audyt bezpieczeństwa. Podstawowym jego założeniem jest dokonanie niezależnej, bezstronnej oceny stanu bezpieczeństwa organizacji.

Audyt bezpieczeństwa jest usługą przeznaczoną dla wszystkich firm, instytucji samorządowych, jednostek służby zdrowia i administracji publicznej, które potrzebują niezależnej ekspertyzy z zakresu zastosowanych rozwiązań bezpieczeństwa. Skierowany jest przed wszystkim dla tych podmiotów, które nie dysponują odpowiednimi zasobami zdolnymi dokonać samodzielnej oceny swoich zabezpieczeń. Usługa obejmuje także możliwość analizy problemów i błędów pojawiających się w obszarze bezpieczeństwa i przedstawieniu wiarygodnej diagnozy.

Nasza oferta obejmuje:

  • Audyt zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  • Audyt bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej (SCADA),
  • Audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych,
  • Audyt planów ciągłości działania,
  • Audyt bezpieczeństwa aplikacji,
  • Testy penetracyjne

Produkty:
W efekcie przeprowadzonego audytu prac powstają:

Co dokładnie zyskasz
zlecając nam przeprowadzenie audytu?

Profesjonalny audyt umożliwia:

Metodologia:

Audyt prowadzony jest według autorskiej metodyki na zgodność z normą ISO 27001, opisującą model zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wykorzystywane są również zalecenia GIODO dotyczące systemów w odniesieniu do ochrony danych osobowych.

Ponadto, w miarę potrzeb, wykorzystujemy inne normy, uszczegóławiające zagadnienia wskazane w normach wymienionych powyżej, w tym:

Jesteśmy przekonani, że możemy sprostać każdemu wyzwaniu związanemu z Bezpieczeństwem IT i dobrać optymalne rozwiązanie adresujące każde, nawet najbardziej złożone wymagania. Do wszystkich projektów podchodzimy indywidualnie, co gwarantuje najlepsze i najbardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych wydawanych na Bezpieczeństwo IT.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą dodatkowych informacji, poznają oczekiwania oraz przygotują ofertę spełniającą Państwa potrzeby i wymagania.

Pobierz ofertę w formacie PDF

Jak do nas trafić?

Chętnie podejmiemy dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, działalnością uświadamiającą oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Bądź bezpieczny, czytaj newsletter

Otrzymuj informacje o najnowszych wpisach na blogu, wydarzeniach 4 IT SECURITY