+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Raporty
i publikacje

Ochrona baz danych

11/06/2017

Ochrona baz danych

Bazy danych są strategicznym zasobem każdej firmy. Równocześnie, gromadzone i przetwarzane informacje są cennym łupem dla różnego rodzaju przestępców. Dlatego ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za ochronę zbiorów informacji znały przepisy dotyczące zasad korzystania z baz danych oraz elementów ich ochrony.

W każdej firmie bazy danych są, zaraz po pracownikach, drugim najcenniejszym zasobem w organizacji. Wszystkie firmy zobowiązane są też poprzez odpowiednie przepisy prawne, do ochrony danych dotyczących własnego personelu oraz klientów. Niezależnie od profilu działalności jednostki powinny zostać zastosowane możliwie maksymalne zabezpieczenia oraz dołożona należyta staranność przy obchodzeniu się z gromadzonymi informacjami.

W świetle przepisów prawa polskiego bazy danych chronione są na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej pr.aut.) oraz regulacjach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Ustawa o prawie autorskim znajduje zastosowanie do baz, których dobór, układ i zestawienie ma charakter twórczy. Pozbawia to możliwości objęcia ochroną zbiorów, w których elementy zostały ułożone alfabetycznie czy też chronologicznie. Z uwagi na to ograniczenie, uzupełnieniem są przepisy wspomnianej ustawy o ochronie baz danych pozwalające na ochronę zbiorów, które nie spełniają przesłanek umożliwiających uznanie ich za przedmiot prawa autorskiego.

Pełna treść artykułu:

Ochrona baz danych             

 

Wróć do Raportów i publikacji

Jak do nas trafić?

Chętnie podejmiemy dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, działalnością uświadamiającą oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Bądź bezpieczny, czytaj newsletter

Otrzymuj informacje o najnowszych wpisach na blogu, wydarzeniach 4 IT SECURITY