+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Raporty
i publikacje

Krytyczne czynniki sukcesu

15/06/2017

Krytyczne czynniki sukcesu

Informacja i umiejętność jej pozyskiwania to kluczowe elementy warunkujące sukces w prowadzeniu biznesu i utrzymania konkurencyjności na rynku. Dlatego należy zaliczyć je do aktywów biznesowych i w odpowiedni sposób chronić przed zagrożeniami.

Jeżeli poddamy analizie firmę realizującą procesy biznesowe w oparciu o techniki informacyjne stwierdzimy, iż ma ona oczywisty cel – osiąganie zysku. Aby go osiągnąć menadżerowie muszą podejmować trafne decyzje o czysto ekonomicznym charakterze. Jednakże spełnienie tego warunku nie jest wystarczające, gdyż niezależnie od problemów czysto ekonomicznych pojawić się mogą zagrożenia, które zniweczą wysiłki nawet najlepszych menadżerów, jeżeli wcześniej nie zostaną przewidziane i przygotowane metody oraz środki ich minimalizacji.Wspomniane zagrożenia mogą się pojawić w otoczeniu biznesowym firmy i mieć postać trendów rynkowych, finansowych, technicznych, które mogą nie zostać w porę dostrzeżone i doprowadzić do zatrzymania rozwoju firmy. Poważnym zagrożeniem mogą stać się działania wrogo nastawionej konkurencji. Firma, nie osiągnie również celu, jeżeli osoby, które w niej zatrudniamy nie będą lojalne wobec pracodawcy. Zagrożeniem dla przedsiębiorstwa będzie również kradzież firmowych zasobów i informacji przez kopiowanie i ujawnianie ich nieuprawnionym podmiotom. Ważnym aspektem jest więc ochrona firmy przed pochodzącymi z zewnątrz zagrożeniami natury kryminalnej.

Pełna treść artykułu:

Krytyczne czynniki sukcesu
            

 

Wróć do Raportów i publikacji

Jak do nas trafić?

Chętnie podejmiemy dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, działalnością uświadamiającą oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Bądź bezpieczny, czytaj newsletter

Otrzymuj informacje o najnowszych wpisach na blogu, wydarzeniach 4 IT SECURITY