+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Raporty
i publikacje

Bezpieczeństwo sieci. CERT w organizacji

03/08/2017

Bezpieczeństwo sieci. CERT w organizacji

Efektywne prowadzenie działalności w otoczeniu zmiennych warunków makroekonomicznych oraz silnej konkurencji nie jest łatwym zadaniem. Sprawdzone i dotąd skuteczne modele biznesowe dezaktualizują się z czasem, w związku z czym każda organizacja chcąc się rozwijać i zdobywać przewagę rynkową, musi poszukiwać nowych rozwiązań i chronić firmowe zasoby. Pomagają w tym zespoły CERT.

Uwarunkowania gospodarcze wymuszają na organizacjach działania zmniejszające koszty i zwiększające ich konkurencyjność. W związku z tym, aby zdobyć rynek, organizacja musi być elastyczna i akceptować konieczność zmian w stylu działania. Nie może bazować tylko na dotychczasowych sposobach funkcjonowania i wychodzić z założenia, że ciągle będą one receptą na długotrwały i stabilny jej rozwój. Wynika to głównie z faktu, że praktykowane dotąd rozwiązania są dostosowane do minionych lub w najlepszym wypadku do teraźniejszych wymagań rynkowych. Zdecydowanie większą szansę na rozwój mają przedsiębiorstwa, które wprowadzają zmiany i innowacyjne rozwiązania.

Aby osiągnąć zysk menadżerowie muszą podejmować trafne decyzje o ekonomicznym charakterze. Jednak spełnienie tego warunku nie jest wystarczające. Pojawić się mogą zagrożenia, które zniweczą wysiłki nawet najlepszych pracowników, jeżeli wcześniej nie zostaną przygotowane metody oraz środki ich minimalizacji. Wspomniane zagrożenia pojawiające się w otoczeniu biznesowym organizacji powiązane są często z trendami rynkowymi, finansowymi lub technicznymi, które niedostrzeżone w porę mogą spowolnić lub zatrzymać rozwój firm. Zagrożeniem dla przedsiębiorstwa jest też kradzież firmowych zasobów i informacji, i ujawnienie ich nieuprawnionym podmiotom. Ważnym aspektem jest więc ochrona przed zagrożeniami zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Informacja o sposobach działania przedsiębiorstwa, kontaktach handlowych, stosowanych technologiach decyduje o konkurencyjności organizacji. Jakakolwiek utrata tego typu danych jest stratą. Dlatego aby zapewnić skuteczną ochronę ważne jest rozpoznawanie zagrożeń w sposób ciągły, identyfikowanie, które z nich stanowią realne niebezpieczeństwo dla funkcjonowania organizacji, a także wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń.

 Pełna treść artykułu:

Bezpieczeństwo sieci. CERT w organizacji
       

 

Wróć do Raportów i publikacji

Jak do nas trafić?

Chętnie podejmiemy dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, działalnością uświadamiającą oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Bądź bezpieczny, czytaj newsletter

Otrzymuj informacje o najnowszych wpisach na blogu, wydarzeniach 4 IT SECURITY