+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Bezpieczeństwo w sieci

Outsourcing funkcji bezpieczeństwa

Rosnące wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo informacji oraz rosnący popyt na usługi bezpieczeństwa stawiają przed organizacjami duże wyzwania w tym obszarze. Dodatkowo ze względu na uwarunkowania polskich przepisów, pośrednie koszty pracy stanowią znaczące obciążenie finansowe.

Outsourcing funkcji bezpieczeństwa polega na powierzeniu niektórych zadań konsultantom 4 ITSECURITY, którzy mogą te czynności wykonać szybciej, taniej i efektywniej. Jest to jedna z najbardziej efektywnych strategii zarządzania. Outsourcing funkcji bezpieczeństwa pozwala na korzystanie z najbardziej optymalnych rozwiązań, bez ryzyka związanego z inwestycjami.

Wychodząc naprzeciw powyższym problemom 4 IT SECURITY proponuje outsourcing specjalistów bezpieczeństwa, zarówno w formie body leasingu jak i świadczenia konkretnych usług.

 

Najważniejszymi zaletami korzystania z outsourcingu są:

 • znaczna redukcja i kontrola wydatków,
 • możliwość korzystania z usług najwyższej jakości i zasobów, które wcześniej nie były osiągalne,
 • możliwość skierowania własnego personelu i zasobów do innych zadań,
 • profesjonalne przygotowanie do audytów,
 • reprezentowanie organizacji wobec jednostek zewnętrznych.

Nasi eksperci mogą pełnić lub wspierać następujące role:

 • Audytor wewnętrzny, który przeprowadzi ocenę wybranych obszarów firmy, wskaże potencjalne ryzyka i podpowie, jak udoskonalić procesy zarządzania w firmie.
 • Audytor systemów bezpieczeństwa, który dokona oceny procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodność z polityką bezpieczeństwa, ustawą o ochronie danych osobowych itp. oraz oceni plany ciągłości działania i plany awaryjne; może również  wykonać specjalistyczny audyt bezpieczeństwa.
 • Ekspert bezpieczeństwa informacji, który zorganizuje procesy zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania, przygotuje do certyfikacji ISO 27001, PCI DSS; pomoże w spełnieniu wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych i przygotuje do audytu GIODO; poprowadzi bieżące sprawy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • ABI, który przejmie obowiązki wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który będzie odpowiedzialny za utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania oraz prawidłowe przygotowanie do  audytów zewnętrznych. Przyjmując na siebie obowiązki Pełnomocnika ds. systemu zarządzania nasi konsultanci są w pełni odpowiedzialni za poprawność funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji klienta, w tym za wyniki realizowanych audytów zewnętrznych.

Nasz zespół:

 • to eksperci specjalizujący się w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych
 • to osoby z wieloletnim doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa.
 • to starannie wybrani specjaliści z długoletnim doświadczeniem audytorskim.
 • to osoby posiadające uprawnienia do przeprowadzania audytów ISO 27001 oraz poświadczenia dostępu do informacji niejawnych do poziomu "tajne".
 • biorący udział jako prelegenci na konferencjach.
 • biorący udział w pracach zwiększających bezpieczeństwo kraju na rzecz podmiotów rządowych.
 • w ramach naszego partnera, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń działają na rzecz budowy społeczeństwa świadomego zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Konsultanci 4 IT SECURITY uczestniczyli w projektach dot. tworzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych w administracji rządowej, branży informatycznej, branży chemicznej, szpitalach i bankowości.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą dodatkowych informacji, poznają oczekiwania oraz przygotują ofertę spełniającą Państwa potrzeby i wymagania.

Jak do nas trafić?

Chętnie podejmiemy dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, działalnością uświadamiającą oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Bądź bezpieczny, czytaj newsletter

Otrzymuj informacje o najnowszych wpisach na blogu, wydarzeniach 4 IT SECURITY