+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Bezpieczeństwo w sieci

Szkolenia z bezpieczeństwa sieci internet

Bezpieczeństwo informacji i danych należy do grupy zagadnień traktowanych jako podstawowe w kształtowaniu strategii zarządzania, jak również w codziennej pracy. Wiodące organizacje traktują systemowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji jako podstawę działalności rynkowej, gdyż coraz częściej także klienci domagają się gwarancji nienaruszalności powierzonych danych, czy informacji dotyczących zlecanych do realizacji przedsięwzięć a także wiarygodności i bezpieczeństwa procedur zarządzania związanych z ochroną powierzanych informacji. Właśnie w pełni uświadomione przekonanie, że informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów każdej organizacji, jak również wieloletnia nasza praktyka w budowaniu systemów związanych z ochroną informacji przyczyniło się do prowadzenia specjalistycznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

W działalności gospodarczej coraz częściej przedsiębiorcy spotykają się konkurencją sprzeczną z prawem lub dobrymi obyczajami. Jednym z najczęstszych czynów nieuczciwej konkurencji jest bezprawne wykorzystywanie wartościowych informacji gospodarczych.

Przeznaczenie oraz przedmiot szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie sposobów ochrony wartościowych informacji firmowych przed ujawnieniem i niewłaściwym użyciem przez konkurencję, pracowników czy zleceniobiorców, a także usystematyzowanie wiedzy na temat ochrony informacji oraz zasad postępowania z dokumentacją zawierającą informacje chronione,
 • przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w organizacji,
 • uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnych technik i technologii zapewniania bezpieczeństwa informacji chronionych w systemach i sieciach teleinformatycznych.

W trakcie szkolenia podane zostaną praktyczne wskazówki dotyczące kompleksowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, sposób postępowania w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się efektywnych sposobów działania oraz nabędą umiejętności, które wykorzystają w codziennych sytuacjach.

Ramowy plan szkolenia:

 • Podstawy bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych,
 • Klasyfikacja zagrożeń i ich źródło,
 • Phishing i różne odmiany ataków socjotechnicznych,
 • Włamania, złośliwe programy i inne zagrożenia w sieci i Internecie,
 • Portale społecznościowe i niebezpieczne usługi,
 • Zagrożenia aplikacji P2P, Chat i programów portable,
 • Podstawowe zasady ochrony komputerów PC,
 • Bezpieczne surfowanie WWW,
 • Bezpieczne użytkowanie Email,
 • Hasła i kody dostępu,
 • Konsekwencje lekceważenia zasad bezpieczeństwa,
 • Organizacja bezpieczeństwa w firmie,
 • Zasady zgłaszania incydentów bezpieczeństwa,
 • Obowiązki ochrony informacji nakładane na pracowników przez obowiązujące organizację przepisy prawa.

Metoda:

Szkolenie jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o liczne warsztaty praktyczne oraz studia przypadku. Zarówno jako przykłady  rzeczywistych sytuacji z polskich i zagranicznych organizacji  jak również opisy symulowanych sytuacji, stworzone na potrzeby programu szkolenia.

Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony danych. Wykorzystujemy także różne formy dyskusji, aby osiągać cele szkoleniowe - wymianę doświadczeń uczestników, analizę przeprowadzonych ćwiczeń czy wypracowanie z grupą nowych pomysłów i rozwiązań. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Terminy szkolenia:

Do uzgodnienia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i szanując ich czas dostosowujemy również terminy szkoleń pod indywidualne potrzeby.

Koszt wykonania usługi:

Każdy oferta z zakresu szkolenia przygotowywana jest indywidualnie, stąd polityka cenowa jest w tym przypadku zdeterminowana przez charakter i zakres wykonywanych prac.

Uczestnicy szkolenia będą:

 • świadomi rzeczywistych zagrożeń ze strony przestępców działających w sieci oraz ryzyka dla informacji i reputacji organizacji,
 • znali zasady bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania w trakcie używania komputerów i innych urządzeń teleinformatycznych, w szczególności w trakcie korzystania z usług Internetu,
 • przygotowani na sytuacje wystąpienia zagrożenia i podejmowania właściwych decyzji,
 • znali rzeczywiste konsekwencje nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wytwarzających informacje chronione oraz innych osób, które z racji zajmowanych stanowisk mogą mieć dostęp do informacji chronionych.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych. Bazując na wytycznych otrzymanych od Państwa, możemy stworzyć szyte na miarę dopasowane szkolenie.

Możemy przeprowadzić szkolenie w wybranym przez Państwa miejscu. Szkolenia prowadzone wewnątrz organizacji to efektywna metoda całkowitego wykorzystania budżetu szkoleniowego.

Na życzenie klienta zrealizowany może zostać indywidualny zakres tematyczny nie ujęty w ofercie.

Zapewniamy:

 • szkolenie prowadzone przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem,
 • materiały szkoleniowe,
 • po zakończeniu szkolenia możliwość konsultacji online z trenerem jako formę weryfikacji ćwiczonych w praktyce porad.

Naszym Klientom gwarantujemy rzeczowość i uczciwość. Zawsze służymy poradą i pomocą, bo traktujemy Państwa w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być obsługiwani.

Nasze szkolenia to

Zadowolonych klientów

Ocena szkolenia

Powracających klientów

Nasze atuty

 

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą dodatkowych informacji, poznają oczekiwania oraz przygotują ofertę spełniającą Państwa potrzeby i wymagania.

Pobierz ofertę w formacie PDF

Jak do nas trafić?

Chętnie podejmiemy dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, działalnością uświadamiającą oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Bądź bezpieczny, czytaj newsletter

Otrzymuj informacje o najnowszych wpisach na blogu, wydarzeniach 4 IT SECURITY