+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Zaawansowane
rozwiązania

Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji

Termin szkolenia
28.04.2020

Czas trwania
3 dni po 3h

Miejsce szkolenia
online

Cena szkolenia
299.00 PLN

Szkolenie odbywa się online na żywo.

Audyt wewnętrzny to dziedzina wymagająca szerokiej wiedzy i licznych umiejętności. Dobry audytor stanowi niezastąpioną pomoc dla kadry zarządzającej każdej organizacji. Nasz program szkoleniowy prezentuje szerokie spektrum pracy audytora wewnętrznego: od miejsca audytu w organizacji, poprzez poszczególne etapy zadania audytowego, po organizację pracy.

Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać Państwu zasady dobrych i sprawdzonych metod audytowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, które w znacznej mierze ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym i przetwarzanym informacjom. Szkolenie pozwoli na zrozumienie, w jaki sposób należy przygotować proces audytu oraz umożliwi zrozumienia sekwencji działań w takim kontekście.

Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu oceny zdolności organizacji do zarządzania wszystkimi aspektami bezpieczeństwa. Celem szkolenia jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Nasi trenerzy to zespół profesjonalistów, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywają podczas pracy w projektach wdrożeniowych systemów bezpieczeństwa, audytowych, a także informatycznych. Łączą oni teorię z najlepszymi sprawdzonymi praktykami.

Nazwa kursu

Audytor Wewnętrzny Bezpieczeństwa Informacji

Czas trwania

3 dni

Warunki udziału

Znajomość wymagań Normy ISO 27001 oraz podstawowych aktów prawnych regulujących obszar bezpieczeństwa informacji. Jeśli uczestnik nie zna wymagań standardu, zalecane jest ukończenie szkolenia podstawowego z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Uczestnicy

Szkolenie zalecane osobom które chcą pełnić funkcję auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - zgodnie z normą ISO 27001 (SZBI).

 • Osoby koordynujące działania audytowe w organizacji.

 • Osoby, którym powierzono przeprowadzenie audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Aktywni audytorzy, pragnący odświeżyć umiejętności i wiedzę.

 • Program przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę w audycie wewnętrznym lub mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych audytem, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.

Zakres

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych na zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji. Szkolenie umożliwią nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu technik, sposobów i zasad audytowania Szkolenie obejmuje ćwiczenia i warsztaty.

Cel

Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania. Zapoznanie z procesem audytowania oraz sposobem audytowania zabezpieczeń.

Efekty szkolenia

 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie technik audytu wewnętrznego.
 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących identyfikacji niezgodności i obszarów doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001.

Zagadnienia

 • Wymagania normy ISO 27001 z perspektywy Auditora,

 • Kompetencje, role i odpowiedzialności audytorów wewnętrznych,

 • Metodyka wykonywania audytów wewnętrznych wg normy ISO 19011,

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie,

 • Przygotowanie się do audytu.

 • Inicjowanie audytu,

 • Opracowanie programu i planu audytu wewnętrznego,

 • Przygotowanie listy pytań kontrolnych,

 • Ocena ryzyka,

 • Symulacja audytu,

 • Identyfikacja niezgodności,

 • Przygotowanie raportu z audytu,

 • Działania poaudytowe.

Metoda

Szkolenie jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o liczne warsztaty praktyczne oraz studia przypadku. Zarówno jako przykłady  rzeczywistych sytuacji z polskich i zagranicznych organizacji jak również opisy symulowanych sytuacji, stworzone na potrzeby programu szkolenia. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony danych. Wykorzystujemy także różne formy dyskusji, aby osiągać cele szkoleniowe - wymianę doświadczeń uczestników, analizę przeprowadzonych ćwiczeń czy wypracowanie z grupą nowych pomysłów i rozwiązań. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Akredytacja

Szkolenie autorskie 4 IT SECURITY

Egzamin

Szkolenie zakończone testem.

Zapewniamy

 • Szkolenie prowadzone przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem,
 • Materiały szkoleniowe - Uczestnicy otrzymują materiały składające się z części teoretycznej stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień w zakresie audytu wewnętrznego oraz praktycznej, w formie zadań i ich rozwiązań,
 • Certyfikat audytora (osoby, które nie zaliczą egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • Po zakończeniu szkolenia możliwość konsultacji online z trenerem jako formę weryfikacji ćwiczonych w praktyce porad.

Dlaczego warto się zapisać?

 • Szkolenie online - jedynym wymaganiem jest komputer z dostępem do Internetu.

 • Okazja do zasięgnięcia porady eksperta na żywo - w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu prelegenci dostępni są na czacie, odpowiadając na pytania Uczestników. 

Szkolenia w formule zdalnej pozwalają zaoszczędzić czas przeznaczony na dojazdy do ośrodka szkoleniowego oraz wyeliminować koszty związane z dojazdami i zakwaterowaniem.

Ciesząc się komfortem własnego biura lub domu weźmiesz udział w szkoleniu korzystając z pełnej interakcji z pozostałymi uczestnikami szkolenia

To szkolenie przygotuje uczestników do kwalifikacji procesów i prowadzenia audytów zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 27001. Szkolenie uwzględnia ćwiczenia w zakresie technik audytowania, tak aby rozwinąć umiejętności audytorskie.

Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji realizowane jest w trybie online. 

 

W ciągu 3 dni od wystawienia faktury otrzymasz loginhasło oraz link do platformy szkoleniowej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Do korzystania ze szkolenia wymagany jest:

 • komputer stacjonarny lub laptop,
 • dostęp do Internetu,
 • przeglądarka internetowa.

 

Prowadzący

Dariusz Łydziński

Od ponad 17 lat zajmuje się zawodowo szeroką problematyką systemów bezpieczeństwa oraz praktyką utrzymania ciągłości działania, w tym zarządzania ryzykiem. Specjalizuje się w szczególności w rozwiązaniach e-security. Realizował złożone projekty zabezpieczania danych wagi państwowej, obsługując procesy funkcjonowania systemów łączności, a także bezpieczeństwa informacji w kontekście ochrony funkcjonalności wysoce zaawansowanych sieci oraz systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Równolegle z pracą zawodową z zaangażowaniem realizuje projekty z zakresu bezpieczeństwa na rzecz biznesu, jak również na zlecenia administracji publicznej. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prelegent na wielu konferencjach i trener z wieloletnią praktyką. Autor wielu publikacji w wydawnictwach specjalistycznych. Posiada doświadczenie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa/ochrony wielooddziałowego przedsiębiorstwa, w opracowywaniu polityk i strategii zarządzania bezpieczeństwem. Jest absolwentem elektroniki i telekomunikacji na Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie - ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji, oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – bezpieczeństwo informacyjne. Bogate doświadczenie zdobył pracując między innymi w komórkach łączności Ministerstwa Obrony Narodowej a także w polskich firmach jak ComCERT, ENERGA czy UNIZETO.

W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe - Uczestnicy otrzymują materiały składające się z części teoretycznej stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień w zakresie audytu wewnętrznego oraz praktycznej, w formie zadań i ich rozwiązań.
 • Certyfikat audytora (osoby, które nie zaliczą egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia).

Z nami możesz osiągnąć i zrealizować zamierzony cel.
Dzięki edukacji na odległość sam decydujesz o miejscu i czasie nauki, redukujesz koszty dojazdu, a notatki przygotowujemy za Ciebie.

 

KUP teraz

Jak do nas trafić?

Chętnie podejmiemy dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, działalnością uświadamiającą oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Bądź bezpieczny, czytaj newsletter

Otrzymuj informacje o najnowszych wpisach na blogu, wydarzeniach 4 IT SECURITY