+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Zaawansowane
rozwiązania

Ochrona danych osobowych (RODO)

Czas trwania
1 godzina

Miejsce szkolenia
online

Cena szkolenia
1.00 PLN

Szkolenie odbywa się online na żywo.

Bezpieczeństwo informacji i danych należy do grupy zagadnień traktowanych jako podstawowe w kształtowaniu strategii zarządzania, jak również w codziennej pracy. Wiodące organizacje traktują systemowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji jako podstawę działalności rynkowej, gdyż coraz częściej także klienci domagają się gwarancji nienaruszalności powierzonych danych, czy informacji dotyczących zlecanych do realizacji przedsięwzięć a także wiarygodności i bezpieczeństwa procedur zarządzania związanych z ochroną powierzanych informacji. 

Webinar powstał, by przekazać Państwu zasady dobrych i sprawdzonych metod w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w Organizacji.

 Nazwa webinaru

Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony danych osobowych

 Czas trwania

1 godzina

 Warunki udziału

Komputer, dostęp do Internetu

 Uczestnicy

Szkolenie idealne dla osób rozpoczynających swoją przygodę z  zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych lub dla osób  chcących odświeżyć swoją wiedzę.

 • Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania  bezpieczeństwem danych osobowych oraz osoby, którym powierzone  zostanie przeprowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji, a także  osoby budujące system zabezpieczeń w swoich organizacjach.

 •  Osoby, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę na temat głównych   procesów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych.

 Zakres

Szkolenie obejmuje ogólne informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony  danych osobowych w organizacji, a także wymagań prawnych.

 Cel 

 • Przedstawienie uczestnikom najczęściej spotykanych zagrożeń związanych  z bezpieczeństwem danych osobowych i metod ochrony przed nimi.

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat ochrony danych osobowych oraz  zasad postępowania z dokumentacją zawierającą dane osobowe.

 • Wyjaśnienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2017 oraz ukazanie jakie  korzyści może odnieść organizacja z jej stosowania w odniesieniu do  ochrony danych osobowych.

 • Podniesienie poziomu świadomości uczestników odnośnie występowania  zagrożeń dla informacji w organizacji.

Efekty szkolenia

 • Znajomość zasad, które obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych.

 • Rozpoznawanie rzeczywistych zagrożeń ze strony przestępców działających   w sieci oraz ryzyka dla danych osobowych i reputacji organizacji.

 • Rozpoznawanie ataków socjotechnicznych.

 • Znajomość zasad bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania w trakcie  używania komputerów i innych urządzeń teleinformatycznych, w  szczególności w trakcie korzystania z usług Internetu.

 • Interpretacja głównych wymagań normy ISO/IEC 27001:2017.

Zagadnienia

 Moduł I

Praktyczne aspekty Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych  Osobowych.

 • Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć pojawiających się w europejskim rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).

 • Zasady przetwarzania danych osobowych.

 • zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Prawa osób, których dane dotyczą.

 • Obowiązki administratora danych.

 • Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych).

 • Status inspektora ochrony danych.

 • Przekazywanie danych do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) – status, uprawnienia, obowiązki, kary.

 Moduł II

 • Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, w tym praktyki zabezpieczeń.

 • Klasyfikacja zagrożeń i ich źródło.

 • Phishing i różne odmiany ataków socjotechnicznych.

 • Włamania, złośliwe programy i inne zagrożenia w sieci i Internecie.

 • Przykłady incydentów związanych ochroną danych osobowych.

Metoda

Szkolenie jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o   liczne warsztaty praktyczne oraz studia przypadku. Zarówno jako przykłady   rzeczywistych sytuacji z polskich i zagranicznych organizacji  jak również   opisy symulowanych sytuacji, stworzone na potrzeby programu szkolenia.

Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez   uczestników problemów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony danych.   Wykorzystujemy także różne formy dyskusji, aby osiągać cele szkoleniowe -   wymianę doświadczeń uczestników, analizę przeprowadzonych ćwiczeń czy   wypracowanie z grupą nowych pomysłów i rozwiązań. Możliwość   skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Akredytacja

 Szkolenie autorskie 4 IT SECURITY

Egzamin

 Brak

Zapewniamy

 • Szkolenie prowadzone przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem,

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,

Dlaczego warto się zapisać?

 • Szkolenie online - jedynym wymaganiem jest komputer z dostępem do Internetu.

 • Zwięzła, merytoryczna informacja odpowiadająca na potrzeby współczesnych przedsiębiorców - wspieramy rozwój Twojego biznesu.

 • Okazja do zasięgnięcia porady eksperta na żywo - w trakcie webinaru lub po jego zakończeniu prelegenci dostępni są na czacie, odpowiadając na pytania Uczestników. 

W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie.

 

Prowadzący

Dariusz Łydziński

Od ponad 17 lat zajmuje się zawodowo szeroką problematyką systemów bezpieczeństwa oraz praktyką utrzymania ciągłości działania, w tym zarządzania ryzykiem. Specjalizuje się w szczególności w rozwiązaniach e-security. Realizował złożone projekty zabezpieczania danych wagi państwowej, obsługując procesy funkcjonowania systemów łączności, a także bezpieczeństwa informacji w kontekście ochrony funkcjonalności wysoce zaawansowanych sieci oraz systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Równolegle z pracą zawodową z zaangażowaniem realizuje projekty z zakresu bezpieczeństwa na rzecz biznesu, jak również na zlecenia administracji publicznej. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prelegent na wielu konferencjach i trener z wieloletnią praktyką. Autor wielu publikacji w wydawnictwach specjalistycznych. Posiada doświadczenie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa/ochrony wielooddziałowego przedsiębiorstwa, w opracowywaniu polityk i strategii zarządzania bezpieczeństwem. Jest absolwentem elektroniki i telekomunikacji na Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie - ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji, oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – bezpieczeństwo informacyjne. Bogate doświadczenie zdobył pracując między innymi w komórkach łączności Ministerstwa Obrony Narodowej a także w polskich firmach jak ComCERT, ENERGA czy UNIZETO.

W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Praktyczne wskazówki, atrakcyjna i interaktywna forma prezentacji.
 • Dostęp do wybranych szablonów i omawianych narzędzi.

KUP teraz

Jak do nas trafić?

Chętnie podejmiemy dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, działalnością uświadamiającą oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Bądź bezpieczny, czytaj newsletter

Otrzymuj informacje o najnowszych wpisach na blogu, wydarzeniach 4 IT SECURITY