+48 607 60 38 90 / +48 784 624 171 | biuro@4itsecurity.pl

Zaawansowane
rozwiązania

Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji

Termin szkolenia
09-10.07.2019

Czas trwania
2 dni

Miejsce szkolenia
Szczecin

Cena szkolenia
800.00 PLN

Adresaci szkolenia

 • szkolenie zalecane osobom które chcą pełnić funkcję auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania - zgodnie z normami ISO 27001 (SZBI) oraz ISO 22301 (BCM).
 • osoby koordynujące działania audytowe w organizacji.
 • osoby, którym powierzono przeprowadzenie audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania.
 • aktywni audytorzy, pragnący odświeżyć umiejętności i wiedzę.
 • osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania.

Korzyści po szkoleniu

 • pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie technik audytu wewnętrznego.
 • pozyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących identyfikacji niezgodności i obszarów doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłością Działania zgodnie z normami ISO 27001 oraz ISO 22301.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych na zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania. Szkolenie umożliwią nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu technik, sposobów i zasad audytowania Szkolenie obejmuje ćwiczenia i warsztaty.

Program szkolenia

 • wymagania norm ISO 27001 oraz ISO 22301 z perspektywy Auditora.
 • kompetencje, role i odpowiedzialności audytorów wewnętrznych.
 • metodyka wykonywania audytów wewnętrznych wg normy ISO 19011.
 • komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.
 • przygotowanie się do audytu.
 • inicjowanie audytu.
 • opracowanie programu i planu audytu wewnętrznego.
 • przygotowanie listy pytań kontrolnych.
 • ocena ryzyka.
 • symulacja audytu.
 • identyfikacja niezgodności.
 • przygotowanie raportu z audytu.
 • działania poaudytowe.

Organizacja szkolenia

 • otwartre lub dla grup zamkniętych.

Warunki udziału

 • znajomość wymagań Normy ISO 27001 i ISO 22301 oraz podstawowych aktów prawnych regulujących obszar bezpieczeństwa informacji.

Prowadzący

Dariusz Łydziński

W cenie szkolenia

 • szkolenie prowadzone przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem.
 • materiały szkoleniowe - uczestnicy otrzymują materiały składające się z części teoretycznej stanowiącej streszczenie. kluczowych zagadnień w zakresie audytu wewnętrznego oraz praktycznej, w formie zadań i ich rozwiązań.
 • certyfikat audytora (osoby, które nie zaliczą egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)
 • lunch i poczęstunek.
 • po zakończeniu szkolenia możliwość konsultacji online z trenerem jako formę weryfikacji ćwiczonych w praktyce porad.

Zapisz się na szkolenie

Jak do nas trafić?

Chętnie podejmiemy dyskusję na tematy związane z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, działalnością uświadamiającą oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Bądź bezpieczny, czytaj newsletter

Otrzymuj informacje o najnowszych wpisach na blogu, wydarzeniach 4 IT SECURITY